09 231 97 19 info@pilexa.be

PILEXA BV privacyverklaring

PILEXA BV gaat op behoorlijke en rechtmatige wijze om met uw gegevens, en verwerkt die met respect voor de rechten van de betrokkenen overeenkomstig deze privacyverklaring.  Ons aanspreekpunt voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, bereikt u bij voorkeur via mail (info@pilexa.be) of eventueel per post (PILEXBV, Tertzweildreef 21, 9820 Merelbeke).

Verwerkingsdoeleinden

PILEXA BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van directe klanten, en klanten en contactpersonen van haar opdrachtgevers, voor de uitvoering van (gerechts)expertise-, bouwconsultancy- en onderzoeksopdrachten naar schadeoorzaken, schadebegroting, beheer van klanten en leveranciers (o.a. administratie, facturatie en opvolging ervan), met inbegrip van alle nodige communicatie met belanghebbenden en betrokken partijen.

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming :

  • voor de uitvoering van een contract,
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting,
  • voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde verwerkingsdoeleinden, mag PILEXA BV op basis van voornoemd rechtsgronden, uw persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers of tegenpartijen, die verband houden met uw contract(en) of schadedossier(s) waarin u mogelijk bent betrokken.

Bewaarperiode

PILEXA BV bewaart uw persoonsgegevens maar zo lang als wettelijk noodzakelijk.

U hebt rechten

U kunt op elk moment gratis uw persoonsgegevens inzien, wijzigen, overdragen en wissen, er een kopie van bekomen, laten doorsturen naar een ander bedrijf of vennootschap, of de verwerking ervan beperken of er bezwaar tegen aantekenen.  Aanvragen dienen te gebeuren bij PILEXBV. Vermeld de datum en onderteken uw aanvraag.  Voeg een kopie bij van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart.

Direct marketing

PILEXA BV gebruikt uw persoonsgegevens niet voor doeleinden van direct marketing, en geeft ze ook niet door aan andere derden buiten zij die nodig zijn ter verwezenlijking van de vooropgestelde verwerkingsdoeleinden.

Klacht

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be.  Gelieve in voorkomend geval evenwel steeds eerst contact op te nemen met PILEXBV, om voorafgaand te pogen tot een minnelijk vergelijk te komen.